logo_frontpage_bottom_margin

AitoSolutions Oyj

Tehostaa, tuottaa, turvaa ja luo tulosta

AitoSolutions Oyj on tunnettu tiedonkeruuratkaisuiden toimittaja, joka on toiminut viimeisen 20 vuoden näiden ratkaisuiden parissa. Ratkaisuihin kuuluvat yrityksien tiedonkeruu, työajanhallinta ja kulunvalvonta.
Kotimainen, vuonna 1994 perustettu, yritys on osana Aito Expert Goup Oy:tä, johon kuuluu Aito Hand Held Oy ja Aito Finance Oy

Vuonna 2015 saimme korkeimman AAA-luottoluokituksen sekä Menestyjät 2015 sertifikaatin. Toimintamme on kannattavaa ja panostamme tuotekehitykseen edelleen paljon tulevina vuosina.
AitoSolutions Oyj:n ratkaisuja on otettu käyttöön tuhansissa kohteissa koti- ja ulkomailla. Ohjelmistoratkaisut perustuvat yrityksen omaan ohjelmistokehitykseen. Kymmenen asiantuntijan muodostama ydinryhmä omaa laajan kokemuksen tiedonkeruuohjelmistokehityksestä.

Aito Expert Group Oy

Aito Expert Group Oy toimii konsernin emoyhtiönä ja sijoittaa kasvuvaiheen kannattavan toiminnan omaaviin tavaroita tai palveluita tuottaviin yrityksiin.

Aito Hand Held Oy

Tietotekniset työkalut ja ratkaisut vaativaan ammattikäyttöön. Ratkaisemme liikkuvan henkilöstön laitetarpeet, hoidamme laitehuollon ja -tuen.

Aito Finance Oy

Tuotamme rahoituspalveluita ja hallinnoimme Aito Expert Groupin kiinteistöomaisuutta.

tablet_and_phone

Yksi sovellus – monta ratkaisua

AitoID-sovellus tuo laajoilla ominaisuuksillaan yrityksen tiedonkeruun uudelle tasolle. Joustavat AitoID-palvelut ovat käytettävissä itsenäisessä palvelinympäristössä tai vaihtoehtoisesti pilvipalveluna missä tahansa missä työskentely sen vaatii.

Anna työskentelylle mahdollisuus olla tehokasta. Tehosta työnsuunnittelulla yrityksesi toimintaa, visioi tulevaisuuden vaatimuksia ja varaa projekteissa vaadittavat resurssit tarkasti AitoID-järjestelmän avulla.

Mobiilileimaus

Mobiilityöaika

Työ & paikka

Kirjaa työsuoritukset talteen mobiililaitteella. Saavuta täydellinen työsuoritusten ylläpito ympäri maailmaa mobiililla työajanhallinnalla.
Lue lisää

Mobiliityöajan hyödyntäminen asiantuntijatehtävissä nostaa organisaation kilpailukykyä. Älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneelta tapahtuva työtehtävien talteen kirjaus toimii pilvipalveluna maailmanlaajuisesti. Resurssien hyödyntäminen ja tiedon kulkeminen on tehokkaampaa kun työ voidaan suorittaa vailla työmatka-aikojen ja -kulujen rasitteita.

Helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä on kuin henkilökohtainen työaikapääte. Työhön käytetty aika kirjautuu työajanlaskentajärjestelmään paikkatietoineen muutamalla napin painalluksella. Tämä säästää aikaa työntekijältä työtehtävien raportoinnissa. Mobillityöajan avulla voidaan työtehtävia suunnitella ja kohdentaa aikaisempaa huomattavasti tehokkaammin asiantuntijatehtävissä.

grid_laptop_homeoffice

Työajanhallinta

TYÖAIKA & raportit

Tehokkaat ja laajat ratkaisut työajanhallintaan niin toimistolla kuin työmatkalla. Yhteensopivuus matkapuhelimet ja älylaitteet, joustavuus, tehokkaat ratkaisut.
Lue lisää

Ajanhallintajärjestelmän tehokas käyttö lisää turvallisuutta ja tarkkuutta omassa toiminnassa. Järjestelmä kertoo, mitä yrityksessä tehdään, mitä on tehty ja mihin työaikaa käytetään.

AitoSolutionsin kehittämä työajanseurantaohjelmisto on suunniteltu vastaamaan yritysten tarpeita ja haasteita. Järjestelmä koostuu työajanseuranta-ohjelmistosta, johon määritellään kaikki työaikaan ja työvuoroihin liittyvät säännöt sekä asetukset. Raportointi ja tietojen synkronointi esimerkiksi palkanlaskentajärjestelmään, kuuluvat tärkeänä osana AitoID-työajanhallintaan.

 • Helppokäyttöinen
 • Joustava (yrityskohtaiset TES-tulkinnat automaattisesti)
 • Mobiiliyhteensopiva
 • Perinteinen tuotantoympäristöön soveltuvat ratkaisut
vuorosuunnittelu

Työajansuunnittelu

Resurssit & tulos

Henkilöstön käytön optimointiin tarkoitettu järjestelmä antaa tehokkaamman työvoiman käytön ja muutosten hallinnalle paremmat työkalut.
Lue lisää

Työajanseuranta alkaa työajansuunnittelulla. Järjestelmään voidaan luoda suunnitelma usealle vuodelle eteenpäin.

Erilaiset vuorokierrot, kokonaistyöajat ja lomat ovat työajansuunnittelun perusominaisuuksia. Työajansuunnittelu tuottaa selkeitä raportteja ja suunnitelmat ovat integroitavissa moniin järjestelmiin.

AitoID-työajasuunnittelu on tehty helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi. Laajojen vuorokiertojen luonnit ja muutokset onnistuvat kädenkäänteessä. Työajansuunnitteluun tehty suunnitelmat tulevat automaattisesti työajanseurantaan, joten vuorot määräytyvät tämän perusteella.

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

Sisään & ulos

Kulunvalvontajärjestelmä helpottaa luvallisten henkilöiden kulkua ja samalla estää luvattomien liikkumisen yrityksen tiloissa, alueilla tai toimipisteillä.
Lue lisää

Kulunvalvonta on tietyllä alueella tai rakennuksissa liikkuviin henkilöihin tai kulkuneuvoihin kohdistuvaa seurantaa. AitoSolutionsilla on pitkä, kymmenien vuosien kokemus kulunvalvonnasta erilaisissa ympäristöissä.

Kulunvalvonta on yksi tärkeä turvallisuustekijä yrityksissä. AitoID kulunvalvonta on modulaarinen ja se voidaan joustavasti laajentaa yrityksen tarpeiden mukaisesti. Järjestelmällä voidaan seurata alueella tapahtuvaa kulkua, kiinteistössä tapahtuvaa kulkua tai porttien valvontaa ja ohjausta. Tunnistautumista voidaan suorittaa monella eri tapaa myös automaattisesti, jolloin henkilöiden ei tarvitse manuaalisesti kirjata kulkua.

 • Alueet, kiinteistöt ja portit saadaan hallintaan automaattisesti
 • Helppo web-käyttöliittymä kulkujen hallinnointiin
 • Kulkutasot, aikaohjaukset ja muut seurannat järjestelmän kautta
Tiedonkeruu

Tiedonkeruu

tehosta & optimoi

Kerää arvokasta tietoa yrityksesi toiminnasta. Tarkka tiedonkeruu auttaa optimoimaan resurssit ja säilyttää hinnoittelun kilpailukykyisenä.
Lue lisää

Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi henkilöiden töistä, materiaaleista ja koneista jotka ovat tärkeitä mittareita kustannuslaskennassa.

Tiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesti ja niitä voidaan helposti seurata AitoID-järjestelmistä. Kattavan raportoinnin avulla saadaan tieto tuotannon työtiloista. Koska ratkaisu on integroitavissa muihin ulkopuolisiin järjestelmiin, voidaan saatua tietoa myös lähettää ulospäin.

AitoID-tiedonkeruu rekisteröi töiden aloituksen ja lopetuksen, vaihdot sekä määrä- ja laatutiedot (esim. hylätyt kappaleet). Tiedonkeruumoduulilla on helppo kerryttää ja kohdistaa työaikaa välillisille ja välittömille töille tai investointitöille. Töiden etenemistä voidaan seurata työnjohdon näkymällä tai tuotantotilassa olevalta näytöltä. Myös jälkikäteen voidaan lisätä tai muuttaa kohdistuksia.

Tuotantotiedot saadaan järjestelmään automaattisesti leimauspäätteen kautta, web-selaimesta, RFID-tunnisteita hyväksikäyttäen tai viivakoodilla. AitoID-tuotannon tiedonkeruu voidaan integroida yrityksen tuotannonohjausjärjestelmään tai se voi toimia täysin itsenäisesti.

 • Reaaliaikainen tuotantotieto
 • Loppulaskelmat töiden kustannuksista
 • Ajankäyttö
 • Työn valmistumisen seuranta
integroi

Liittymä

integroi & yhdistä

Integroimalla järjestelmiä saadaan niistä vielä enemmän yhdessä irti yrityksen tarpeisiin. AitoID ratkaisut on integroitavissa laajasti muihin järjestelmiin.
Lue lisää

Palkanlaskenta

AitoID-työajanseuranta seuraa henkilöiden työaikaa. Järjestelmään tallennettu tieto toimitetaan automaattisesti oikeassa muodossa palkanlaskentaan.

HR

AitoID-työajanseurannassa on tärkeää henkilötietojen ylläpito, jotta tehtyä tunteja voidaan yhdistää oikeille henkilöille.

Laskutus

AitoID-tuotannon tiedonkeruussa kerättävä tieto on mahdollista viedä ulkopuoliseen laskutusjärjestelmään. Yrityksen ei tarvitse kirjata laskutusjärjestelmää tehtyjä tunteja manuaalisesti uudestaan.

Taustajärjestelmät

Kustannuslaskentaa varten kerätty tieto tai tuotannon kappalemäärät voidaan suoraan siirtää taustajärjestelmään.. Usein yrityksillä on käytössä taustajärjestelmiä oman liiketoiminnan tukena.

Tehtävienhallinta

Tehtävienhallinta

visualisoi & toteuta

Prosessien jatkuva parantaminen on nykyään yrityksissä ehdotonta. Visualisoinnin avulla prosesseihin ja niiden optimointiin saadaan enemmän ulottuvuutta.
Lue lisää

Uusi tiedonkeruujärjestelmän moduuli toiminnan suunnitteluun ja raportointiin. Moduulin avulla voidaan visuaalisesti suunnitella henkilöiden ja/tai tiimien tehtävät. Tiimin sisällä käyttäjät luovat tehtäviä ja voivat niitä hallita, muokata ja lisätä erinäköisiä lisätietoja.

Kokonaisuuden hallinta paranee hahmottamaan mihin asioihin yrityksen tulee resurssinsa keskittää.

Työkalu sopii niin pienille kuin suurille yrityksille toimialasta riippumatta.

Asiakas- ja laitteistotuki

AitoSolutions Oyj:n asiantunteva ja tehokas ohjelmistotuki palvelee kaikissa Aito ohjelmien ja laitteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

P: 

Tukipuhelu maksaa matkapuhelu- tai paikallisverkkomaksun + 3,56 € / min.

AitoID-Etätuki

Anna etätukemme ratkaista ongelmasi. Lataa etähallintaohjelma ilmaiseksi tästä linkistä ja asenna se Windows-työasemallesi.

Vaasan Oy

Vaasan_uusi_logo_varjo_RGB

VAASAN on kansainvälinen leivonnan edelläkävijä ja yksi merkittävimmistä leipomoalan toimijoista Pohjois-Euroopassa. VAASAN on johtava leipomoalan toimija ja leivonnaispakasteiden osaaja kotimarkkina-alueellamme Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä suurin hapankorppujen ja toiseksi suurin näkkileivän valmistaja maailmassa.

Vuonna 2013 liikevaihto oli noin 414,5 miljoonaa euroa ja konserni työllisti keskimäärin 2745 henkilöä.Vuonna 2012 VAASANin silloinen työajanseurantaohjelmisto oli tiensä päässä, joten sen uusiminen oli väistämättä edessä. VAASAN teki kartoitukset useista työajanseurantajärjestelmistä ja lopputuloksena päädyttiin Tamtron Solutions Oy:n (nyk. AitoSolutions Oyj) ratkaisuun. VAASAN valitsi järjestelmän, koska AitoSolutions Oyj:llä oli pitkä kokemus ja laaja osaaminen työajanseurannasta useilta vuosilta. Valintaan vaikuttivat myös pitkä yhteistyö työajanseurantalaitteiden toimittajana VAASANille. Myös referenssit muilta leipomoalan yrityksiltä vaikuttivat valintaan.

VAASANilla on Suomessa useita toimipaikkoja, joten työaikatiedot saadaan sähköisesti siirtymään keskitetylle palvelimelle. Kaikki kirjauspäätteet ovat yhteydessä palvelimelle ja esimiehillä on pääsy ohjelmistoon korjaamaan ja hyväksymään työaikatiedot. Tästä palkanlaskenta jatkaa ja ottaa tunti- ja muut tarpeelliset tiedot rajapinnan kautta palkanlaskentajärjestelmään laskennan perustaksi. Kaikki henkilöiden perustiedot ylläpidetään toisessa ulkopuolisessa järjestelmässä, josta tarvittavat tiedot siirtyvät myös AitoSolutions Oyj:n järjestelmään.Työajanseurantaohjelmiston toimintaa lähdettiin määrittelemään yhdessä VAASANin kanssa heidän tarpeisiinsa sopivaksi.

Koska työaikasääntöjä oli erilaisia, lisäksi monia eri työvuoro- ja työaikamalleja sekä eri työehtosopimuksia, oli työ haasteellista. Määrittelyjen ja testeissä esiin tulleiden virheiden korjausten jälkeen saatiin kuitenkin järjestelmä palvelemaan VAASANin tarpeita ja jopa paremmin kuin ennen.”Järjestelmän myötä olemme saaneet vähennettyä paljon manuaalista työtä perustietojen ylläpidossa. Koska tiedot eri järjestelmien välillä liikkuvat saumattomasti, antaa tämä paljon lisäetua ja parantaa oikeellisuutta. Toimittajan tuki ja asiakaspalvelu on ollut apuna tarvittaessa. Seuraavaksi tavoitteenamme on liittää mukaan työvuorosuunnitteluosio, jonka myötä saamme entistä paremman työajanhallittavuuden”. 

Liisa Väyrynen Henkilöstöjohtaja – Vaasan Oy

Järjestelmämme valinneita yrityksiä
AitoSolutions Oyj - Menestyjäyritys 2015
AitoSolutions Oyj on vuoden 2015 Menestyjäyritys!
24.9.2015

AitoSolutions Oyj on saanut ensimmäistä kertaa Menestyjäyritys –sertifikaatin. Sertifikaatin saa ainoastaan suomalaisyritysten parhaimmisto monella eri osa-alueella mitattuna. sen myöntää Kauppalehti Oy:n tutkimus ja analyysiyksikkö Balance Consulting.

Menestyjäyritys kuuluu niiden yritysten joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.

Menestyjä-sertifikaatti ennustaa myös tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta Menestyjä-merkistä sen voi tunnistaa hetkessä.

”Menestyjät –sertifikaatti kertoo onnistuneista strategisista valinnoista: panostuksesta kasvuun, kannattavuuteen ja tuotekehitykseen. Yksi tärkeimmistä valteistamme on ehdottomasti osaava henkilöstö ja into tehdä uutta.

Olen aina laittanut kaiken osaamiseni ja voimani yrityksemme kannattavuuteen. AitoSolutions Oyj:n kehitykseen ovat merkittävimmin vaikuttaneet tiivis ja loistava tiimimme. Yhteinen päämäärämme olla alallamme parhaimmistoa sekä eteenpäin katsova ajattelutapa on mahdollistanut yhtiömme positiivisen kehityksen.

Sertifikaatti osaltaan vahvistaa imagoamme luotettavana kumppanina sekä uusille että olemassa oleville asiakkaillemme.”
kertoo toiminnanjohtaja Joakim Heikkola.